post

Чужденците през септември са повече от българските туристи, нощували са предимно в хотели от по-висока категория, престоят им е бил по-дълъг и приходите от тях растат по-бързо. Това се вижда от данните за работата на местата за настаняване с повече от 10 легла, оповестени от Националния статистически институт.

Въпреки, че броят на туристите се увеличава с 4.8% в сравнение със септември 2017 г. и достига 835.8 хил., заетостта на хотелите остава ниска – 37.4%, като остава на същото ниво спрямо година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 50.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 32.2%, и с 1 и 2 звезди – 20.1%. Едно от обясненията е увеличението както на местата за настаняване (с 4.1%), така и на леглата в тях – (с 2.4%).

Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 164.2 млн. лв., или със 7.6% повече в сравнение със септември 2017 година. Увеличение на приходите от чужди граждани е с 9.8%, а от българи – с 0.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември, достига 3.12 млн., или с 2.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са 365.7 хил. , а чужденците – 470.1 хил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *