post
Парламентът прие на първо четене днес промените в Закона за Българската народна банка, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции. Следващата стъпка е промяна в Закона за кредитните институции. Измененията са част от процедурата по присъединяване на България към валутно-курсовия механизъм ERM II и Банковия съюз, съобщава investor.bg.
Приетите днес текстове вече включват задълженията на БНБ да спазва насоките и изискванията на ЕЦБ, включително да налага по-високи капиталови буфери или по-строги мерки за отстраняване на системни рискове, ако от Франкфурт постъпи искане за това. Дават се правомощия на ЕЦБ да проведе преглед на качеството на активите на българските банки. След приключването на стрес тестовете на избрани от ЕЦБ банки (но минимум топ 3 на най-големите в България) от Франкфурт могат да решат да предпишат мерки, които трябва да бъдат изпълнени, ако резултатите не са добри.
Очаква се прегледът на качеството на активите да започне в началото на 2019 г.
Освен това със записаните на първо четене промени се въвежда изискване към БНБ, според което Централната банка вече няма да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския съвет, общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия.
Също така БНБ няма да може да купува дългови инструменти, емитирани от държавата или от общините (нито на първичен, нито на вторичен пазар).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *