post

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще предложи на Министерския съвет да бъде упълномощен да проведе преговори с концесионера на ски зона Банско „Юлен“ АД за увеличаване на концесионното възнаграждение и прецизиране на текстовете на концесионния договор, така че да гарантират отговорността на концесионера при неизпълнение на условията по договора, в това число и спазването на екологичното законодателство. Това съобщи министър Димов на брифинг в МОСВ.

На 12 юни тази година главният прокурор изпрати писмо до министър-председателя с предложения по отношение на концесията. На 18 юни премиерът го резолира за изпълнение на МОСВ и на 8 август то беше разгледано на заседание на Министерски съвет, посочи министър Димов. В писмото си главният прокурор предлага: „Министерският съвет да предприеме незабавни действия за изменение и допълнение на концесионния договор от 21.12.2001 г. с „Юлен“ АД за предоставена концесия с предмет особено право на ползване върху част от територия, изключителна държавна собственост – част от територията на НП „Пирин“, община Банско, „Ски зона с център Банско“ при съобразяване с разпоредбите на действащо законодателство/включително и в частта относно определяне на концесионното възнаграждение/. Министерският съвет да предприеме незабавни действия за осигуряване на пълно съответствие на ползваната от концесионера площ с тази по концесионния договор /99,5 хектара съгласно Териториално устройствен план (ТУП) на извънселищна територия ски зона с център град Банско, индивидуализирана с координатите на точки от №1 до 252 в координатна система от 1970 г. по чупките на външната граница на ски зоната/.“

„Относно първата препоръка имахме срещи и разговори с концесионера, включително за увеличаване на концесионното възнаграждение. Ще предложим на Министерския съвет да упълномощи министъра на околната среда и водите да финализира тези преговори, като освен увеличаване на концесионното възнаграждение ще искаме да се прецизират в договора и отговорностите при неизпълнение“, каза министър Димов. Той уточни, че в момента има отговорности при неплащане, но отсъстват други изисквания, ако договорът не бъде спазван. Тези въпроси вероятно следващата или по-следващата сряда ще бъдат разгледани на заседание на правителството.

Според министър Димов изпълнението на втората препоръка на главния прокурор е значително по-сложна, защото в договора от 21.12.2001 г. има цитирани три различни площи на територии. В писмото на главния прокурор се цитира Чл. 1, т.1 от договора, според който концедентът предоставя на концесионера особено право на ползване върху защитена територия изключителна държавна собственост, представляваща част от НП „Пирин“, с площ на предоставяната територия от 99,5 хектара при граници съгласно одобрения ТУП от кмета на Банско с извънселищна система ски зона с център Банско, индивидуализирана с координатни точки от 1 до 252 в координатна система от 1970 г. На практика се цитират три площи на територии – 99,5 хектара, точките от 1 до 252, които представляват 818,46 хектара, и ТУП, който е 1075,9 хектара, обясни министър Димов. Според него още 2001 г. е направена изключително дълбока грешка в договора, неясно по какви причини, и трябва да се търси отговорност как е допусната тази грешка. „Това поставя днешния Министерски съвет в невъзможност да изпълни втората част от препоръките на главния прокурор и трябва да се намери начин, по който тези 3 територии да бъдат сведени до онова, което фактически е имал предвид концедентът преди почти 17 години. Ще се търси решение, но на този  етап то е изключително трудно. Трябва да се види какви са възможностите и да се намери разумно решение в рамките на този безпорядък,  който е оставен през 2001 г. в концесионния договор“, категоричен беше министър Димов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *