post

Събирането, обработката и разпространението на данни от спътниковите системи е от изключителна важност за работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а именно състояние на пътища, свлачищни процеси и дейности по геодезия и картография. Можем да се възползваме пълноценно от резултатите на вашата дейност, а защо не и от съвместното ни участие в някой от сегментите на програми от приоритет „Космос“ на Програма „Хоризонт 2020“ по програма на Европейската космическа агенция.

Това каза заместник-министър Валентин Йовев при участието си в Първия национален семинар по програма „Коперник“. Негов организатор е Институтът за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките.

Инж. Йовев обяви, че предстои МРРБ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър да станат национален координатор по директивата INSPIRE за осъществяване на държавната политика в областта на инфраструктурата за пространствена информация. Обсъдени бяха варианти за обмен на добри практики за постигане на стратегически цели и политики за удовлетворяване на пълния набор от геопространствена информационна база данни както на държавната и местната власт, така и на гражданите и бизнеса в България. Това би довело до справянето с кризисни ситуации и взимане на мерки за недопускане на бедствия и щети.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *