post

По предварителни данни през октомври 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни е с 3.3% над равнището от предходния месец, показват данни на Националния статистически институт.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 1.8% на строителната продукция през октомври 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 година.

Месечни изменения
През октомври 2018 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 5.0%, а от сградното строителство – с 2.0%.

Годишни изменения
На годишна база увеличението на строителната продукция през октомври 2018 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 2.5%, а при сградното строителство – с 1.2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *