post

С над 190 обществени поръчки и 1.2 млрд. лева по оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира да изгради 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки и други ВиК обекти.

Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени още през февруари, съобщават от регионалното министерство. Оттам посочват, че ВиК проектите ще се изпълняват в 51 агломерации с общо население от над 2 млн. души.

Регионалното министерство вече изпълнява два проекта по “Околна среда” за подобряване и изграждане на ВиК обекти в страната. Единият е за близо 58 млн. лв., като по него са сключени 23 договора за ВиК системите в 14 административни области. Вторият е за 16 млн. лева и е за изготвяне на финансова стратегия за отрасъла, развитие на нормативната уредба, изграждане на специализирани информационни системи за ВиК услугите и водностопанската инфраструктура, обучения за ВиК операторите и асоциациите по ВиК.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *