post
2,4 млн. лв ще инвестира  Стара Загора в ремонт на сградата, където е разположена по-голямата част от местната администрация, парите от  спечелен проект  по оперативна програма “Региони в растеж”. Срокът за реализация е двугодишен.
Осеметажната сграда в центъра на града е строена през  1985-1988 година, голяма част от външната дограма е морално и физически остаряла, част от каменната облицовка е компрометирана.

Предвидено е да бъдат топлоизолирани покривите и подовете.

Не се предвижда прекъсване на работата на администрацията, защото повечето дейности са външни, твърдят ръководителите на администрацията, за да не се нарушавал нормалния ритъм щяло да се работи в почивните дни.

Подмяната на отоплителната и електрическата инсталации щяло да стане на следващ етап и с друго финансиране.

Междувременно в Града на липите започна цялостен ремонт на многофункционалната зала в някогашния Синдикален дом, която от няколко години е прехвърлена на общината , но не може да се използва поради течове на покрива и непокриване на противопожарните изисквания. За тази дейност са предвидени 3,3 млн лв с ДДС, срокът за реализация е в рамките на 300 дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *