post

До плажа на Корал все пак ще има курортен комплекс. Той обаче ще бъде преработен, тъй като е “морално остарял”, обяви пред БНР инвеститорът Сава Чоролеев, който е един от крайните собственици на дружеството, притежаващо земя до плажа, пише Капитал.

Там трябваше да се появи “Корал резидънс”: апартаментни хотелски сгради между Лозенец и плажа. Бъдещият проект ще трябва да бъде съобразен с действащото законодателство, като Законът за устройството на черноморското крайбрежие предвижда строителството в зона А да е в доста по-занижени параметри от първоначалния проект.

Според Чоролеев, познат и като собственик на захарния завод “Победа” в Бургас, “държавата е редно да си довърши процедурата и след като е установила къде са дюните, да овъзмезди собствениците на тези терени и те да станат изключителна държавна собственост, а не да има спекулации, че се строи върху дюните”.

Бъдещето на проекта до девствения плаж, който многократно е предизвиквал протести, излезе отново на дневен ред, след като местният сайт tsarevo.info информира, че Върховният административен съд е дал зелена светлина на строителството на част от комплекса. Имотите на свързаната със Сава Чоролеев “Прайм пропърти БГ” АДСИЦ се намират между Лозенец и южната част на плажа на Корал в местността Рибарницата и обхващат 40 декара земя. Проектът е раздробен на части. Същото важи и за съдебните дела, като по думите на Чоролеев броят на спечелените в полза на “Корал Резидънс” е 30.

Въпросното решение на ВАС от 10 януари касае една от апартаментните хотелски сгради (B 3). ВАС потвърждава решението на Административен съд – Бургас, отменящо заповедта на началника на РДНСК – Югоизточен район, от средата на 2017 г., с която разрешението за строеж, издадено от главния архитект на община Царево в края на 2007 г., е обявено за нищожно.

Мотивите на магистратите са, че към годините на издаването на разрешителните на “Прайм пропърти” не са действали специализираните закони, закрилящи Черноморието, в т.ч. дюните, от застрояване.

“За част от нарушенията е извършено позоваване на правни норми, които не са били действащи към момента на издаване на разрешителните за строителство и одобряване на проектите. Обсъдената от административния орган специализирана карта и регистър на пясъчните дюни са приети с протокол от 19.09.2014 г., след издаване на протестираните разрешителни за строеж и инвестиционни проекти. В нея за имота е записано наличие на 104 кв. м дюни с характеристика “бели, затревени”, каквито данни не са отразени към датата на издаване на строителните книжа и съответно не биха могли да бъдат съобразени от компетентния орган. Въз основа на това правилно е прието от съда, че имотът е с надлежно променено предназначение на земята”, пише ВАС.

Самото решение не означава, че строителството може да започне. След като проектът бъде преработен, за да отговаря на настоящото законодателство, той трябва да получи ново строително разрешително.

ВАС излязоха с уточнение за медиите, че не съдът е този, който разрешава и е разрешил строителствата на Корал.

“Регионалната дирекция за национален строителен контрол в Бургас (РДНСК) не е осъществила задължителен служебен контрол за законосъобразност на разрешенията за строежи на плаж Корал, издадени през 2007 г. Това е органът, който е длъжен да извършва служебна проверка за съответствията на всички разрешения за строежи спрямо нормативните изисквания, към датата на издаването им”, гласеше съобщението на съда.

“РДНСК – Бургас, има правомощия да отмени всяко разрешение, ако прецени че то е назаконосъобразно и в сроковете, предвидени в закона – 14 дни от уведомяването му”, отбелязват от съда. И посочват, че разрешенията за строеж на “Корал” са постъпили в РДНСК – Бургас, през 2007 г., а контролният орган не е предприел нищо във връзка с тях.

Десет години по-късно по протест на прокуратурата се иска обявяване на разрешенията за нищожни. “За да са налице предпоставки за обявяване на едно разрешение за нищожно обаче, то трябва да страда от изключително тежки пороци, каквито в случая не са налице”, гласеше становището на магистратите. Те посочват, че това е седмото дело, свързано с протест на прокуратурата срещу разрешения за строеж на Корал, като до момента решенията са с една и съща практика.

За други части от проекта (пак апартаментни хотелски сгради) например в средата на миналата година ВАС отмени отказа на главния архитект на община Царево от 2015 г. за презаверяване на разрешение за от 2007 г. (презаверено и през 2010 г.) и връща делото като преписка на общината за ново произнасяне по заявлението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *