post

Управляващият орган на ОПРР извършва проверка на проекта за античен културно-комуникационен комплекс “Сердика”. Събираме всички документи и правим допълващи проверки за целия процес на изпълнение със съответните констатации от инспекциите на място в хода на строителство. Това заяви в предаването на БНР „Преди всички“ заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова. Тя подчерта, че институцията, която ръководи, работи по стриктни правила и процедури, които се прилагат по всеки проект, финансиран от оперативната програмата, одобрени от одитни и контролни органи, които имат ежедневен поглед върху процеса на изпълнение на проектите. Първата част от проверките са за законосъобразното провеждане на обществените поръчки, а втората е върху цялостно проследяване на дейностите, включително и качеството на изпълнение.

Заместник-регионалният министър  съобщи, че конкретен сигнал за избягване на санкции от изпълнителя и закъснение в изпълнението на обекта не е подаван в Управляващия орган на програмата. „Все още нямаме постъпило искане за предоставяне на документи по случая, но в момента, в който се предяви от съответния компетентен орган, искаме да сме в пълна готовност и да подадем абсолютно всичко необходимо, за да може съответните органи да си свършат работата“, коментира Деница Николова.

Тя допълни още, че проектът е отчетен в срок като договор за безвъзмездна финансова помощ между УО на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Министерството на културата. „Това е различен договор от този по обществената поръчка между министерството и изпълнителя на обекта“, подчерта Николова. Тя информира, че в хода на отчитане на проекта при окончателното плащане и препроверките, които са направени, от бенефициента е предоставена цялата нужна документация с  допълваща информация, предприети са и корективни мерки по дадени предписания. Заместник-министърът обясни също, че общата стойност на проекта при подписване на договора е била 15,8 млн. лв. Към етапа на приключване заданието е намалено с над 680 хил.лв., които са прихванати като недопустими разходи. „Когато са ни представени строителните книжа за приемане на обекта, имаме книжа, че обектът е със завършени строителни дейности“, подчерта Николова. Тя обясни, че контролният орган не прави проверка за това кой и как е изготвил документите за отчитане, а дали отговарят на изискванията и носят всички нужни реквизити. „Ако имаме съмнение, сезираме компетентните органи, а към приключване на проекта за Ларгото не сме имали съмнения“, обясни тя.

Деница Николова отбеляза също, че проектът за Ларгото е бил с изключително голяма сложност. „Всеки археологически проект, който се изпълнява с европейско финансиране, минава през сложни процедури на одобрение, заради нуждата от реставрация, консервация и специфични изисквания, но този бе още по-сложен, защото се изпълняваше на три фази. Над 100 археолози са работили във връзка с това по какъв начин да се консервира културно-историческото наследство“, обясни Николова. Най-сериозното предизвикателство обаче е било по какъв начин да се оформи пространството на площад „Независимост“, както и наличието на стъклен купол. Това е наложило в хода на изпълнение на проекта да се реализира изменение, което е направено по законовия ред и със становища и одобрения от страна на главния архитект на София.

Зам.-министър Николова информира, че в хода на изпълнението на проекта са постъпвали сигнали със съмнения за нарушения и нередности, които са обработвани по съответните процедури и правила. „В тази връзка сме предприели мерки и при установена нередност е налагана санкция“, коментира тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *