post

Художествените проекти на три от най-интересните теми на пощенски марки, които ще бъдат издадени през 2019 г., ще бъдат избрани с анонимен конкурс. Изданията са посветени на „50 години от стъпването на човек на Луната“; „Коледа 2019“ и „Български народни носии“.

В конкурса могат да участват пълнолетни български граждани. Всеки кандидат може да предложи един проект по всяка от обявените теми.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще приема оригиналните художествени предложения до 17.30 часа на 31.05.2019 г. Проектите ще бъдат оценявани от членовете на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Победителите ще бъдат обявени на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на 05.06.2019 г.

На 07.06.2019 г., от 14.00 часа, проектите на всички участници в конкурса ще бъдат изложени в клуба на Софийското филателно дружество, ул. „Хан Крум“ № 7.

Пълната информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на МТИТС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *