post

Националният координатор на Дунавската стратегия за България заместник-министър Деница Николова участва в срещата на Националните координатори на дунавската стратегия, която се проведе в Букурещ под ръководството на Румънското председателство на Стратегията.

Събитието беше открито от държавния секретар по европейските въпроси на Румъния Мелания-Габриела Чот, която поздрави участниците и отбеляза основните приоритети на Румъния в рамките на Председателството на Дунавската стратегия и Председателството на Съвета на ЕС.

Основната част от дискусията по време на срещата беше фокусирана върху промяната на Плана за действие на Дунавската стратегия, инициирана по време на Българското председателство. Представени бяха резултатите от консултациите сред Координаторите на приоритетни области, като беше прието адаптиране на Пътната карта за преглед на Плана за действие, съобразно постигнатия напредък до момента.

Заместник-министър Николова отбеляза, че трябва да бъдат проучени всички възможности за адаптиране на Плана за действие към новите предизвикателства на Дунавския регион и постигане на по-видими резултатите от нейното изпълнение в бъдеще. В този смисъл дигиталната свързаност е една от ключовите хоризонтални теми, които могат да допринесат за икономическия растеж. Други важни хоризонтални теми за икономическо въздействие са свързаността, образованието и туризма. Ревизията на Плана за действие трябва да следва заложения график, за да може в рамките на новото програмиране да бъдат отчетени нуждите на Дунавската стратегия, коментира зам.-министър Николова.

Румънското председателство на Стратегията представи предложение за структуриране на бъдещия План за действие, върху което ще продължи работата на Националните координатори. Резултатите от тази дейност ще бъдат представени в рамките на следващата среща през м. май 2019 г., с оглед навременното финализиране на плана.

По време на срещата бяха проведени дискусии относно хоризонталното сътрудничество между различните европейски макрорегионални стратегии и секторното сътрудничество в рамките на Дунавската стратегия. Европейската комисия представи Втория доклад относно прилагането на макрорегионалните стратегии, публикуван през м.януари 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *