post

Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната пътна федерация (International Road Association – IRF) ще обменят опит и добри практики с акцент върху пътната безопасност и системите за електронно събиране на пътни такси. Възможностите за разширяване на сътрудничеството бе обсъдено на работна среща на Радослав Влахов, член на Управителния съвет на АПИ, с Брендън Халеман, вицепрезидент за Европа и Централна Азия в IRF, и Том Антонисен, консултант за Европа и Централна Азия към федерацията. АПИ е член на международната организация от началото на 2017 г. Г-н Влахов получи сертификата, удостоверяващ членството за 2019 г.

2019 г. е ключова за държавната пътната администрация, тъй като през тази година е планирано преминаване към таксуване за изминато разстояние за тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона, подчерта г-н Влахов. Според участниците в срещата успешното внедряване на електронната система ще генерира значителен финансов ресурс за изграждането на нова и модернизация на съществуващата пътна инфраструктура.

Международната пътна федерация, която е базирана във Вашингтон и има регионални офиси в цял свят, обединява представители от над 118 страни. Това са национални пътни администрации, университети, научно-изследователски центрове, транспортни оператори, браншови асоциации и др. Организира обучения и има изградена база данни за проучвания, добри практики и технологични решения в областта на пътната инфраструктура. Основните тематични направления, по които работи са изграждане, управление и поддържане на пътища и пътни съоръжения, системи за управление на настилките, системи за управление на мостовете, управление на активите в пътния сектор, интелигентни транспортни системи, безопасност на пътните инфраструктури, безопасност в тунелите, управление на големи проекти, таксови политики за ползване на пътната инфраструктура, публично-частно партньорство, възлагане на обществени поръчки и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *