post

Три нови ВиК оператора – във Видин, Пловдив и Сливен, подадоха предсрочно предложения за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с което стават общо осем. Преди тях проекти представиха операторите в областите Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при посещението си в Пловдив, където участва в дискусия на тема „Европа в нашия дом“.

Останалите обособени територии, за които има изготвени регионални прединвестиционни проучвания и предстои ВиК дружествата да кандидатстват за финансиране от програмата, са: Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Стара Загора и Шумен. Крайният срок за това е 23 април 2019 г.

Проектът на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, предвижда инвестиция в размер на 144 млн. лв. за реконструкция или изграждане на общо 39 км водопроводи и близо 17 км канализация в Пловдив, Асеновград, Карлово, Първомай, Стамболийски и Хисаря. Разходите само за строителство са 27,6 млн. лв. за водоснабдяване и 81,6 млн. лв. за канализация.

През този мандат Министерството на регионалното развитие и благоустройството даде старт на проекти на обща стойност над 3 млрд. лв., информира заместник-министър Нанков.

Той съобщи, че общо 94 млн. лв. се инвестират в област Пловдив за ремонт на пътни участъци с обща дължина 65 км и изграждане на нови кръгови кръстовища. 52 млн. лв. са инвестициите от републиканския бюджет, а средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са 42 млн. лв.

През месец май се очаква да завърши финансираното от програмата разширение на пътя Пловдив – Асеновград. Проектът включва рехабилитация на съществуващото дясно платно и изграждане на ново ляво платно. При кръстовищата за с. Крумово и с. Куклен – след КЦМ, се предвижда изграждане на кръгово и на елипсовидно кръстовища. По допълнително споразумение е планирано изграждане на кръгово кръстовище при околовръстния път на гр. Асеновград и при кръстовището за с. Долни Воден. Още едно съоръжение ще се изгради по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Одобрен е парцеларният план на новопроектираните локални платна на отсечката между Пловдив и Асеновград. Предстои отчуждаване на засегнатите имоти и възлагане на строителството им. Индикативната стойност на проекта е до 15 млн. лв.

Предстои да стартира рехабилитацията на 15,3 км от пътя от изхода на Кричим до яз. „Въча“, която също се финансира от ОПРР. Срокът за завършване на строителните работи е 30 ноември 2019 г.

Със средства на АПИ ще се изградят две нови кръгови кръстовища вместо сега съществуващи триклонни – на Подбалканския път София – Бургас в началото на гр. Карлово и на пътя Карлово – Пловдив при с. Труд, чиято цел е да намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Ще бъде изградено и ново мостово съоръжение над р. Черкезица на пътя Поповица – Асеновград.

Със 143 млн. лв. от ОПР „Региони в растеж“ се финансира изпълнението на 22 договора за модернизиране на образователна, социална и здравна инфраструктура, подобряване на градска среда и рехабилитация на пътна инфраструктура, информира заместник-регионалният министър.

33 образователни институции, в които се обучават над 20 хил. деца, се обновяват с 51 млн. лв. Други 6 млн. лв. се инвестират в модернизиране на 11 обекта от социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация. С 3,8 млн. лв. по проекта на Министерството на здравеопазването за спешна помощ ще бъдат обновени 14 обекта. По три проекта за общо 34 млн. лв. се обновяват 300 хил. кв. м площи в градската среда.

В областта вече са реновирани 125 от общо 150 многофамилни жилищни сгради със сключени договори по Националната програма за енергийна ефективност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *