post

През февруари 2019 година безработицата в Европейския съюз (ЕС) остана без промяна на януарското рекордно дъно от 6.5%, спрямо 7.1% през февруари 2018 година, докато в рамките на еврозоната безработицата се стабилизира за втори пореден месец на ниво от 7.8% спрямо ниво от 8.5% година по-рано, показват данни на Евростат.

Според европейската статистика общо 16.012 млн. европейци, от които 12.730 милиона от еврозоната, са били без работа през втория месец на настоящата година, като спрямо януари е отчетено понижение на безработните в ЕС със 102 хиляди и в рамките на еврозоната – със 77 хиляди.

Спрямо февруари 2018 година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1.469 милиона, от които 1.169 милиона в единния валутен блок.

Най-ниска безработица през февруари е регистрирана в Чешката република (1.9%), следвана от Германия (3.1%) и Холандия (3.4%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 18%, според данни на Евростат за декември 2018 г.), Испания (13.9%) и Италия (10.7%).

В рамките на февруари общо 3.309 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14.6%), като това представлява понижение на младежката безработица с 222 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15.7%.

Безработицата в България се стабилизира през февруари в януарското рекордно дъно от 4.7%, докато година по-рано безработицата в нашата страна беше на ниво от 5.4%. През втория месец на настоящата година 157 хиляди българи са били без работа спрямо 158 хиляди през януари и 182 хиляди година през февруари 2018 година.

Нивото на младежката безработица в България се повиши през февруари до 12.4% от 11.9% през предходния месец, като през първия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 18 хиляди през януари и 20 хиляди година по-рано, показват още данните на Евростат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *