post

През февруари строителството на сгради расте двуцифрено в сравнение със същия месец на предходната година, показват данните на Националния статистически институт.  Сградното строителство отбелязва ръст 13.3%. При инфраструктурното ръстът е едва 3.5%.

В сравнение с януари ръстът при строителството на сгради е с 2.4%, а при инфраструктурното строителство – с 0.3%

За година календарно изгладените данни за строителната продукция показват нарастване с 9.2%, а спрямо януари – с 1.5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *