post

Индустриалното производство в еврозоната се понижи през февруари 2019 година с по-малко от очакваното, показват данни на Евростат, пише infostock.bg.

Производството в 19-те страни от еврозоната, се е понижило с 0.2% през февруари спрямо предходния месец и с 0.3% на годишна база. Икономистите очакваха свиване с 0.6% на месечна база и с 1% на годишна база.

Данните за януари бяха ревизирани в посока нагоре до повишение с 1.9% на месечна база при 1.4% при предишната оценка и до понижение с 0.7% на годишна база при предишно четене на данните за спад с 1.1%. Производството на енергия, основният двигател на увеличението през януари, показа най-сериозен спад през февруари заради по-мекото време – с 3%.

В еврозоната през февруари 2019 г., в сравнение със същия месец на миналата година, производството на енергия е спаднало с 5.9%, а на междинните стоки – с 0.6%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки се е увеличило с 0.2%, на капиталови стоки – с 0.5% и недълготрайните потребителски стоки -2.8%.

В Европейския съюз индустриалното производство се запазва без промяна спрямо януари, докато на годишна база ръстът е с 0.3%. Производството на енергия на месечна база е намаляло с 2.2%, а на капиталови стоки с 0.2%. Производството на междинни стоки се е увеличило през февруари спрямо януари с 0.2%, а на недълготрайните потребителски стоки – с 0.7%.

В ЕС производството на недълготрайни потребителски стоки на годишна база е нараснало с 3.1%, на дълготрайните потребителски стоки – с 0.7%, на капиталовите стоки – с 0.5% и на междинните стоки с 0.4%, докато производството на енергия е спаднало с 4.4%.

Най-голям спад в производството през февруари спрямо предходния месец се наблюдава в Литва – с 4.7%, Гърция – с 2.7% и Хърватия – с 2.3%.

През февруари спрямо същия месец на миналата година най-голямо понижение на индустриалното производство е отчетено в Латвия, Португалия и Германия – със съответно 3.1%, 2.9% и 2%.

Индустриалното производство в България се повишава с 6.6% на годишна база и с 1.5% на месечна база, което нарежда България на второ място след Полша, при която нарастването е съответно с 6.8% на годишна база и с 1.7% на месечна база.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *