post

Български студенти и докторанти имат възможност да участват в обучение „Наблюдение на Земята от оптични и радарни сензори за екологични приложения с акцент върху земеделието“, организирано от Европейската космическа Агенция /ЕКА/ и НАСА, в периода от 20 до 24 юни 2019 г. Това обяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова, която откри Първия хекатон по европейската програма за наблюдение на Земята „Коперник“, с участието на над 60 младежи от цялата страна.

Инициативата София  Коперник Хекатон има за цел да стимулира генерирането на нови бизнес идеи, базирани на данни и услуги /Start-up, Scale-up, Technology Transfer & Innovation/, които  да създадат продукти, предназначени за крайни потребители в областта на извънредните ситуации, мониторинга на морската среда и опазването на околната среда.

Заместник- министърът на икономиката  посочи, че чрез успешното сътрудничество с ЕКА и подобни инициативи се работи за увеличаване на потенциала за развитие на българските иноватори и  фирми и подобряване перспективите за инвестиции в космическия отрасъл на България.

По думите й към момента отчетените резултати от проведените четири тръжни процедури на ЕКА за набиране на проектни предложения от  България, показват по–активно участие в процедурите на академичните организации спрямо това на бизнеса. “Съотношението е 71% академични среди спрямо 29% индустрия, но положителен е фактът, че наблюдаваме повишаване на активността на бизнес участието спрямо предходните данни“, изтъкна тя.
Икономическият заместник- министър подчерта, че Европейската космическа индустрия е силна и конкурентоспособна и създава работни места и бизнес възможности за предприемачите. Иванова заяви, че космическите данни  предоставяни от спътниците на „Коперник“ могат да бъдат използвани от широк  кръг  крайни потребители, като държавните власти, изследователи, предприемачи и  организации в различни области, както и обикновените граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *