post

622 договора на обща стойност 856 811 439 лв. са сключени към момента по оперативните програми в Североизточния регион, който включва областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище. За Област Варна броят им е 327, а размерът на инвестициите е 434 747 692 лв. Това съобщиха от Областния информационен център в морската столица, пише economynews.bg.

10 нови договора на стойност 3,9 млн. лв. са сключени за периода 15 октомври – 27 март 2019 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в Североизточния регион. В национален план броят им към 25 март 2019 г. е 2680, а стойността – общо 1 612 959 521 лв. 271 са проектите от началото на програмния период, общият им бюджет е 60,4 млн. лв., сочи статистиката.

Във Варненска област се изпълняват 100 проекта, като размерът на инвестицията за всички тях е 83 428 669 лв. Най-много са проектите по процедурите „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ и „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

По операция „Осигуряване на топъл обяд“ в Североизточния регион участват 30 общини с 42 трапезарии. Потребители на услугата са 8534 души. Договорите за предоставянето й са на обща стойност 13 633 769 лева. В Област Варна по тази операция функционират 10 трапезарии, в които се хранят 1 314 души. За целта се инвестират 2 513 712 лв. Най-много потребители на социалната услуга има в Община Вълчи дол – 350. Най-малко са в Аксаково – 25.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *