post

Големият приток на туристи от Балканите и Източна Европа през последните 15 години и липсата на интегриран стратегически план за привличане на посетители с по-високи доходи доведе до 30% спад в разходите на глава на туристите в Гърция през последните няколко години. Според данните, събрани от Института на гръцката конфедерация по туризъм (INSETE). Този спад се дължи отчасти на намаляването на средния престой с поне един ден, съобщава списваният в южната ни съседка в. “Български новини”, пише econ.bg.

Миналата година средните разходи на посетител възлизат на 519,6 евро. В сравнение с 2005 г., когато средните разходи са били 745,7 евро на пътуване, разходите са намалели с 226,1 евро или с 30,3%.

Почти две трети от това намаление (63,2% или 143 евро) се дължи на съкращаването на средния престой и 29%, или 65,5 евро, на промяната в произхода на туристите, (т.е. Сега Гърция има повече посетители от страни с по-ниски доходи).

Като се има предвид, че цените в Гърция са се вдигнали безбожно от 2005 г., поради къде инфлация, къде алчонст, действителното намаляване на разходите на туристите е още по-голямо.

В Испания, страна с подобен туристически профил, среднодневните разходи на посетителите възлизат на 600 евро (коригирани от INSETE за целите на сравнението). Разликата между Гърция и Испания нараства значително от 2016 г. до 2018 г. Тези цифри не включват разходите за пътуване до страната на местоназначението.

Генералният директор на INSETE Илиас Кикилиас казва, че за да увеличи туристите на капиталови разходи, Гърция изисква „създаването на по-усъвършенстван продукт с по-качествени характеристики, които биха подобрили цялостния опит на посетителя и засягат всички връзки на веригата на стойността, създават туристическия продукт. “

За тази цел страната се нуждае от „по-ефективно управление на дестинациите със специфично стратегическо планиране, сливане на сили и по-широко сътрудничество на централно и местно ниво, заедно с модернизацията на инфраструктурата за достатъчна енергия, чистота, полицейска дейност, здравеопазване и т.н. да покрие изискванията както на туристите, така и на жителите на тази страна ”, добави Кикилиас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *