post

Правителството отпуска 8.8 млн. лв. по програмите за регионална заетост тази година, което е с 10% повече в сравнение с предходната. Това съобщи социалният министър Бисер Петков по време на парламентарен контрол.

Средствата са от бюджета за активна политика на пазара на труда на Националния план за действие по заетостта за 2019 г. на министерството. Предвижда се 1847 безработни да започнат работа на пълен работен ден, а 540 да се включат в заетост на непълно работно време

“По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които безработни младежи до 29 години, лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение е в размер на 560 лева – минималната работна заплата при заетост на пълен работен ден, съответно 3.37 лева на час”, заяви министърът.

По думите му наетите по регионалните програми ще поддържат паметници на културата, училища, детски градини и читалища. Част от тях ще отговарят за облагородяване и почистване на детски площадки, паркове, алеи, места за отдих, поддържане на пътища, ще извършват спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове и ще оказват съдействие за предоставяне на домашен социален патронаж. Изпълнението на регионалните програми за заетост ще продължи до края на 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *