post

Сигурност в енергоснабдяването, справяне с предизвикателствата на климата и създаване на конкурентоспособна индустрия са трите компонента към успешната формула на българската икономика и постигането на баланс в триединството – индустрия, енергетика, климат. С тези думи заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов откри годишната конференция „Индустрия, Енергетика, Климат 2019“, организирана от Клъстер Средногорие.

„През ноември 2018 г. Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия до 2050 г. за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, наречена “Чиста планета за всички”, напомни той. По думите му тя изразява стремежа на Европа да има водеща роля в постигане на неутралност по отношение на климата с обединяване на усилията в индустриалната политика, научните изследвания и финансова стабилност.

Зам.-министър Борисов подчерта, че Министерството на икономиката разработва различни механизми в подкрепа на индустрията за постигане на енергийна ефективност и конкурентоспособност. Той даде пример с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), където има доста успешни схеми за реализиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията. Той изтъкна, че в работата на министерството не са важни само тези проекти, но и процесите за подобряване на производствения капацитет, за внедряване на иновациите, защото всеки един такъв етап води до по-малка енергоемкост, а оттам до по-голяма конкурентоспособност.

В заключение, икономическият зам.-министър изтъкна, че екипът на икономическото ведомство работи съвместно с представителите на бизнеса по транспониране на Директива (ЕС) 2018/410 от 14 март 2018 г, с цел въвеждането на финансов механизъм за компенсиране на индиректните разходи за емисии на парникови газове е цената на електроенергията за индустриалните отрасли и подотрасли, изложени на значителен риск от “изтичане на въглерод”. „Предприятията, които полагат усилия за постигане на енергийна ефективност и пестене на емисии на въглероден диоксид, трябва в пълна степен да са защитени от изтичане на въглерод, да запазят конкурентост и работните си места“, категоричен бе той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *