post

Правителството прие увеличение на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София и одобри промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. във връзка с промяната на капитала на водното дружество.

Средствата ще се използват за разширяване на дейността и окрупняване на териториалния обхват на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, услуги в 22 общини от Област София, чрез присъединяване на Община Ботевград към обособената територия на действие на оператора.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *