post

Мисия на Европейската банка за възстановяване и развитие представи в МРРБ проект на новата Стратегия на банката за България, съобщиха от МРРБ.

В срещата участваха заместник – министрите на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, Николай Нанков и Валентин Йовев, както и началникът на кабинета на министъра на регионалното развитие и благоустройството Весела Начева.

„Целта на петгодишната стратегия на банката е да покажем за тези 5 години, какво бихме могли да направим заедно за България“, каза по време на разговора Марк Дейвис от Европейската банка за възстановяване и развитие. Той представи оперативните приоритети на банката и подчерта необходимостта и готовността на мисията за набелязване и изпълнение на конкретни съвместни дейности.

По време на срещата заместник – министър Нанков подчерта значението на помощта и подкрепата, която Европейската банка за възстановяване и развитие оказва на МРРБ при реализирането на редица политики от компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Като акцент в работата на министерството заместник – министър Деница Николова очерта дейностите, свързани с регионалните инвестиции, които през новия програмен период да се фокусират върху нуждите на конкретните региони на базата на интегрирани мерки и дейности, като се обединят усилията на всички европейски програми.

Участниците в срещата се договориха да бъдат осъществени поредица от разговори по конкретните мерки и политики, набелязани в Стратегията, по които биха могли да работят съвместно представителите на банката и експерти от МРРБ.

„Стратегията на Европейската банка за възстановяване и развитие в голяма степен отразява приоритетите на правителството и в частност на Министерството на регионалното развитие и благоустройството“, подчерта в заключение Весела Начева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *