post

 

А1 продължава да бележи ръст във финансовите си показатели и през второто тримесечие на 2019 г., като запазва позитивната тенденция от последните три години. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават със 7,5% до 93,4 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи растат с 4% и достигат 115,4 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 45,1 млн. евро, регистрирайки ръст от 9,3% на годишна база.

 

Ръстът на приходите от услуги се дължи основно на фиксирания бизнес, който расте с 14,4% до 28,9 млн. евро. Основните причини за това са големият брой ICT проекти за бизнес клиенти, откриването на нов високотехнологичен дейта център на A1 в София и реализираните IoT проекти в български общини и големи компании. А1 продължава да генерира високи приходи и от повишеното качество на телевизионното съдържание и от каналите MAX Sport.

 

В резултат на тези усилия средният приход от фиксирана линия (ARPL) продължава да бележи ръст на годишна база – с 5,6% до 13,2 евро, а броят на клиентите на фиксирани услуги се увеличава с 2,5% до 1,040,500 евро.

 

Мобилният бизнес също запазва позитивния тренд с ръст от 4,6% до 64,5 млн. евро благодарение на увеличения брой на бизнес абонатите и повишените усилия за запазване на клиенти на частния сегмент чрез специални пакетни оферти. Стабилните резултати на мобилните услуги в бизнеса и при крайните клиенти резултира в ръст на средния приход от абонат (ARPU) от 8,2% до 5,6 евро.

 

(в млн. ЕВРО) Q2 2019 Q2 2018 Q2 +/- %  

H1 2019

 

H1 2018

H1 +/- %
Приходи 115.4 111.0 4.0% 226.5 218.0 3.9%
Приходи от услуги 93.4 86.9 7.5% 182.9 170.9 7.0%
Приходи от мобилни услуги 64.5 61.6 4.6% 126.3 121.2 4.2%
Приходи от фиксирани услуги 28.9 25.3 14.4% 56.6 49.7 13.9%
Приходи от оборудване 20.7 21.5 -4% 40.7 42.9 -5.3%
Други приходи 1.3 2.5 -49.0% 2.9 4.1 -28.5%
Печалба (EBITDA) 45.1 41.2 9.3% 87.9 77.6 13.3%
Среден приход от абонат (ARPU) 5.6 5.2 8.2% 5.5 5.1 7.6%
Среден приход от фиксирана линия (ARPL) 13.2 12.5 5.3% 13.0 12.3 5.9%
Клиенти на мобилни услуги (в хиляди) 3,836.8 3,973.5 -3.4% 3,836.8 3,973.5 -3.4%
Клиенти на фиксирани услуги (в хиляди) 1,040.5 1,014.7 2.5% 1,040.5 1,014.7 2.5%

Първо полугодие на 2019

 

През първата половина на 2019 г. приходите от услуги нарастват със 7% до 182,9 млн. евро благодарение на ръста на фиксираните услуги и на мобилните услуги. Добрите резултати, които фиксираните услуги отчитат от началото на годината, са в резултат от персонализираните корпоративни решения и допълнителното ексклузивно спортно съдържание, което А1 предлага. За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки положителна тенденция при средния приход от абонат.

 

Разходите на компанията през първото полугодие на 2019 г. намаляват вследствие на намалените разходи за оборудване, устройства и реклама, които успяват да компенсират повишените инвестиции в персонал и телевизионно съдържание. Вследствие на тези фактори А1 отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13.3% до 87,9 млн. евро за първите шест месеца на годината.

 

Тагове / Tagged

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *