post

През периода януари-май 2019 г. българският износ нараства с близо 10 %, спрямо същия период на миналата година. Това обяви замeстник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на годишната среща на посланиците на Република България, съобщи пресцентъра на Министерството на икономиката. Тя подчерта, че динамиката на българската външна търговия през първите месеци на настоящата година е изключително добра, като това е в резултат на съвместните усилия с представителите ни зад граница.

Икономическият заместник- министър посочи, че се повишава износът не само към ЕС, но и към трети страни, което е една изключително добра тенденция. „Структурата на външната ни търговия продължава да се подобрява и българските фирми продават все повече готови продукти с по-висока добавена стойност за икономиката“, допълни Иванова.

Заместник-министърът на икономиката  изтъкна, че износът на България в посока ЕС расте  през първите четири месеца на настоящата година със 7,3%, като основни търговски партньори за ЕС са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67.3% от износа ни за Съюза. По думите й  в посока на трети страни експортът нараства с над 14%, а водещи партньори на страната ни  са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония.

Като основни цели в съвместната работа с посланиците и Службите по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) тя открои освен насърчаване на българския износ и привличане на качествени чуждестранни инвеститори в България. “Само за последната година бяха открити заводи за над 600 млн. лв. чуждестранни инвестиции, които очакваме да създадат над 7000 работни места“, посочи тя.

Заместник-министър Иванова подчерта, че активният диалог между ресорните икономически ведомства, дипломатическите служби и бизнес средите е от съществено значение за провеждането на успешна външноикономическа политика, насочена към разширяване на пазарното присъствие, подпомагане на българските производители и износители, подобряване на условията за достъп до чужди пазари и привличане на чуждестранни инвестиции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *