post

С близо 9 млн. лв. от управляваната от МРРБ Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бургас обновява шест от професионалните си гимназии. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която заедно със заместник-кметовете на общината Руска Бояджиева и Йорданка Ананиева инспектира ремонтните дейности в професионалните гимназии по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и по транспорт в града. Двете учебни заведения не са ремонтирани основно от 45-50 години.

В Професионалната гимназия по туризъм, където се обучават 950 ученици, зам.-министър Николова разгледа учебната база, която разполага с обновена учебна кухня със съвременни електроуреди и с демонстрационна зала с нов интериор. По този начин учениците ще се обучават в съвременни условия от най-високо ниво в сферата на туристическите услуги. В учебното заведение се инвестират над 1,5 млн. лв., като 1 млн. лв. е безвъзмездното европейско финансиране, а останалите средства са съфинансиране от община Бургас и собствени средства на училището.

Близо 2 млн. лв. е инвестицията в Професионалната гимназия по транспорт, която е с изцяло подновена учебно-материална база и прилежащо пространство. В нея се обучават около 250 ученици, които ще имат достъп до най-съвременните методи в автомобилостроенето. Училището предлага обучение и в специалността „електромобили“, което ще отговори на потребности от кадри за обществения транспорт в Бургас и за поддръжка на съвременните леки автомобили, задвижвани с електричество.

Зам.-министър Николова даде висока оценка за проектите на общината и подчерта, че гимназиите се превръщат в съвременни иновативни учебни заведения, в които учениците ще усвояват материала в модерна и приветлива среда. Особено ценни са предлаганите професии за бизнеса в региона.

По-рано в Бургас зам.-министър Николова участва в стратегическа консултация във връзка с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмиране на новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода 2021-2027 г. с представители на общините от Югоизточен район.

Заместник-регионалният министър увери, че Бургас ще запази финансирането си по линия на оперативната програма през следващия период като основен център за развитие в региона. Така европейските средства ще продължат да допринасят за развитие на градските пространства, като при изпълнението на новите регионални проекти ще се търси привличането на икономическия сектор. Освен това, на местно ниво ще има възможност да се посочват проектите, които ще доведат до повишаване на стандарта на живот на хората. Зам.-министър Николова напомни, че страната ни ще получи с 8% повече финансов ресурс от ЕС по линия на кохезионната политика. Бюджетът на програмата за развитие на регионите също ще бъде по-висок от настоящия. „С проектите, които ще финансираме, търсим надграждащ ефект на постигнатото до момента, както и възможността да бъдат финансирани малките населени места, които бяха изключени от достъп до еврофинансиране. Целта ни е да осигурим по-добра свързаност между малките населени места и центровете за растеж и секторните направления, които могат да допринесат за стимулиране на икономическите показатели, каза още тя.

Деница Николова коментира също, че ще се запази и европейското финансиране за рехабилитация на пътната инфраструктура. Нов момент в тази област ще бъде възможността за финансиране на проекти за транспортна свързаност към икономически оператори с инвестиции в конкретни територии и населени места. Предвижда се и компонент за квалификация на човешките ресурси за осигуряване на кадри и стимулиране на работодатели за привличане на работна ръка.

„Ще се опитаме  всеки един от проектите да получи финансиране от различните оперативни програми, за да постигнем по-добри резултати за хората, каза още Николова. Тя съобщи, че се разширява кръгът на потенциалните бенефициенти на програмата, като освен общини ще могат да кандидатстват и областни администрации, всички публични институции, университети, научния сектор, икономически оператори, неправителствени организации, граждански общности. Те ще участват и при структуриране на проектите с най-голям принос за региона.

„Амбицията ни е с комплексно финансиране и интегрирани проекти да подобрим социално-икономическите показатели на всички региони в страната и да намалим негативните процеси, заяви Николова.

Заместник-министърът увери, че няма да има промяна в броя на районите от ниво NUTS 2. „Запазваме броя, размера и състава на съществуващите шест статистически региона. След проведени преговори с Евростат имаме възможност за гъвкав подход за изпълнение на регламента по отношение на броя население в статистическите райони и за следващия програмен период“, каза тя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *