post

Прогнозите за динамичността на пазара на недвижими имоти през второто тримесечие на 2019 г. са разнопосочни, но като цяло наблюдаваме един по-зрял и балансиран пазар, който дава възможност за спокойно обмисляне при предприемане на покупка или продажба.

Както в началото на годината, така и в средата сме свидетели на стабилност не само на цените на имотите, но и на лихвите по ипотечните кредити. Възможни са леки движения нагоре и надолу в цените, но се очаква те да бъдат еднократни случаи, а не трайни тенденции.

Важно е да се отбележи и наличното разнообразие от жилищни имоти на пазара – както старо строителство, така и ново такова, предлагано на различни етапи на строеж. В резултат на множеството появяващи се нови жилищни сгради конкуренцията в предлагането нараства, което дава преднина на купувачите пред продавачите и те могат по-продължително да обмислят най-подходящата за тях покупка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *