post

Стабилното увеличение в обема на модерните офис площи през последните близо десет години продължава да бъде недостатъчно, за да отговори на търсенето. Анализът на Colliers показа, че през първата половина на 2019 г. предлагането в София отбеляза ръст от 4% като достигна обща квадратура 2,202,000 кв.м.

Завършените нови проекти добавиха 91,000 кв.м. към наличните офис площи, от които с основен дял са Garitage park фаза 1, GoldLine, Space Tower, Office A, Tower B, Adora 2. Въпреки появата им на пазара, усвояването на голяма част от тях още на етап „в строеж“ практически доведе до незначителен ръст в нивата на свободните офиси.

Брутно наетите площи , т.е. всички транзакции на пазара, за първото полугодие на 2019 г., са 66,400 кв.м. От тях 31% се дължат на релокации, 25% на експанзия на вече присъстващи на българския пазар фирми и 20% на наемане на имот на етап „в строеж “. Основните сектори, двигатели на търсенето, са ИТ и аутсорсинг (45%), професионални услуги (16%) и фармация (8%).

При запазване на настоящите бързи темпове на усвояване, дефицитът на офиси клас А в столицата ще става все по-отчетлив през втората половина на годината. До завършването на новите проекти, планирано за 2020-2021 г., компаниите все по-често ще бъдат принудени да намират временни краткосрочни решения на текущите си нужди от офис пространство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *