post

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. възлизат на 25 454 млн. евро по текущи цени. Това показват данните на НСИ.

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 10 873 млн. евро. Следващ по обем e секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 6 430 млн. евро.

В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции през 2018 г. са 457 млн. евро.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *