post

Общия брой чужденци, посетили България през юли 2019 г., делът на гражданите от ЕС е 60.1%, или с 5.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, съобщава economynews.bg. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 21.0%, Ирландия – с 19.1%, Унгария – с 6.5%, Румъния – с 6.1%, Испания – с 3.5%, Франция – с 1.6%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Чешката република – с 13.9%, Германия – с 12.9%, Полша – с 11.6%, Гърция – със 7.6%, и други.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“  намаляват с 0.2%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Руската федерация – с 15.7%.

През юли 2019 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 55.5%, следвани от посещенията с други цели – 36.7%, и със служебна цел – 7.8%.

Най-много посещения в България през юли 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния – 314.3 хил., Турция – 212.3 хил., Германия – 204.1 хил., Гърция – 128.5 хил., Украйна – 127.5 хил., Руската федерация – 115.5 хил., Полша – 106.1 хил., Обединеното кралство – 87.7 хил., Сърбия – 72.4 хил., Чешката република – 60.5 хиляди.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *