post

Държавата ще предостави целево финансови средства в размер до 313 469 лв. с ДДС от бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. на община Куклен за изграждането на пътна инфраструктура и улична канализация на територията на  Промишлено-търговска зона Куклен, разположена в област Пловдив, където се изпълнява инвестиционният проект на „Шпинер България“ ООД. Инвестицията на дружеството е в размер 10 млн. лв., като за  peaлизиpaнeтo нa пpoeĸтa щe бъдaт нaзнaчeни близо 100 нoви cлyжитeли. За осъществяването на проекта, инвеститорът е заявил ползването на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, сред които и финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура.

Министър Караниколов подписа договорите с Община Куклен, представлявана от кмета Мария Белчева както и с „Шпинер България“, представлявано от управителя Фатма Кая  за изграждане на елементи на общинска инфраструктура, в местността „Капсида”, до границите на имота. Инфраструктурата ще бъде собственост на Община Куклен и ще се ползва от всички предприятия в Промишлено-търговска зона Куклен, техните служители, доставчици и клиенти. Изграждането на новата инфраструктура ще подпомогне пътното движение, обслужвайки вече съществуващите предприятия в индустриалната зона, както и новите инвеститори.

Икономическият министър подчерта, че подобряването на инфраструктурната обезпеченост на зоната ще я направи по-привлекателна за нови инвестиции и ще спомогне за благоприятното развитие на целия регион. „България се утвърждава сред водещите страни по привлекателност като производствена дестинация, а правителството ще продължи да подпомага инвеститорите с изграждането на инфраструктура и индустриални зони в цялата страна, заяви министър Караниколов на церемонията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *