post

Партньорството ни с Узбекистан е на добро равнище, но трябва да се динамизира, разшири и задълбочи по всички направления. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на петата сесия на българо-узбекската Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съобщи МРРБ.

Министър Аврамова отчете, че стокообменът между България и Узбекистан през последните години се увеличава, като през 2018 г. той отбеляза ръст с 1,3% спрямо 2017 г. и достига близо 20 млн. щат. долара. За първите пет месеца на 2019 г. взаимната търговия се увеличава със 7,3% спрямо същия период на 2018 г. и достига 8,4 млн. щ. д. Съществуват реални предпоставки за добро сътрудничество в машиностроенето и химическата индустрия, енергетиката, земеделието, хранително-вкусовата промишленост, текстилното производство, строителството, транспорта и информационните технологии, туризма. Очаква се и ръст в търговията с фармацевтични продукти, селскостопански машини и оборудване, машини и технологии за хранително-вкусовата промишленост, IT-техника и софтуер.

Петя Аврамова напомни, че български компании участват успешно в икономиката на Узбекистан чрез създаването на смесени предприятия в областта на нефтопреработвателната и химическата промишленост, текстилната индустрия и козметично-парфюмерийното производство.

Бихме приветствали по-широк интерес и на Узбекистан към нашата икономика, заяви още министър Аврамова и подчерта, че поради финансовата си стабилност, ниските производствени разходи и благоприятната бизнес среда страната ни е отлично място за инвестиции в Югоизточна Европа. Големи са перспективите за сътрудничество и развитие на производството на текстил, животновъдството, биоземеделието, оранжерийното производство и туризма.

Петя Аврамова подчерта, че за нея, като министър на регионалното развитие и благоустройството, е  важно да се засилят контактите в посока разширяване обмена на информация, специалисти и опит в областта на строителството, енергийната ефективност и обновяването на жилищни сгради. Български компании също така разполагат със значителен капацитет и биха могли да участват в изграждането на промишлени и инфраструктурни обекти в Узбекистан.

Узбекистан винаги е разглеждал България като перспективен партньор, заяви заместник министър-председателят Ельор Ганиев. Той потвърди, че има възможност за разширяване на нивото на сътрудничество и обърна внимание на нереализирания потенциал в търговията. Подчерта, че има интерес към внос на висококачествена продукция от България в областта на фармацевтиката, химическата промишленост, технологии, селското стопанство и други.

Министър Аврамова и заместник министър-председателят Ганиев изразиха увереност, че проведеното заседание на Междуправителствената комисия ще бъде крачка в посока сближаване на двустранните отношения и насърчаване на развитието в съответствие с икономическия потенциал. Вицепремиерът отправи покана към българската страна следващата сесия да се проведе в Ташкент през 2020 г.

Министър Петя Аврамова и вицепремиерът Ельор Ганиев, като съпредседатели, подписаха Протокол от Петата Междуправителствена българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

Паралелно с работата на комисията се проведе и българо-узбекски бизнес форум, който беше открит от министър Аврамова и заместник министър-председателят Ганиев. Представители на деловите среди, на браншови и бизнес организации и на административни структури от двете страни също обсъдиха възможности за разширяване на двустранното сътрудничество в различни сфери на икономиката. В резултат бяха подписани споразумения за реализация на проекти в сферата на фармацевтиката, хранително-вкусовата и кожарската промишленост и на енергетиката. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и зам.-председателят на Търговско-промишлената палата на Узбекистан Джахонгир Мамаджанов подписаха Споразумение за създаване на делови форум между двете организации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *