post

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков откри конференция на тема „Бъдещето на мобилността“. Тя е посветена на иновациите в транспорта и устойчивите решения, чрез които се намалява негативното въздействие върху околната среда и се подобрява качеството на живот в градовете. Форумът се провежда в рамките на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември) и е организиран от „Шел България“.

„Иновациите в транспорта са изключително важни. Развитието на транспортните средства в посока да са по-екологични, с по-нисък разход на енергия, по-малко замърсяващи, е политика, която Министерството на околната среда и водите (МОСВ) подкрепя и провежда“, каза в приветствието си зам.-министър Красимир Живков. Според него конференцията е признание за ангажираността към проблема за опазване на околната среда.

Зам.-министър Живков благодари на компанията за участието ѝ в организираното от МОСВ изложение „Иновации за качеството на въздуха“, посветено на Световния ден на околната среда 5 юни. Той награди с почетен медал на МОСВ петте български отбора, които са част от глобалната инициатива „Shell Eco-Marathon“, сред чиито патрони е МОСВ. Два от екоболидите – водороден и с електрически батерии, които са изцяло проектирани, конструирани  и управлявани от ученици и студенти, бяха представени на изложението през юни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *