post

Завърши рехабилитацията на 17,4 км от третокласния път III-1002 Враца – пещера Леденика. Инвестицията е за близо 14 млн. лв. Проектът – лот 10, се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и националния бюджет, съобщава АПИ.

Рехабилитираният участък започва от областния център и завършва при входа на пещера Леденика. Трасето е с нова настилка, предпазни огради, пътни знаци и хоризонтална маркировка. В чертите на Враца са ремонтирани булевардите „Христо Ботев“, „Крайречен“ и ул. „Вратица“, съвпадащи с трасето на път III-1002 по метода „студено рециклиране“, на места на бул. „Крайречен“ е изградена и колекторна система за дъждовна вода. Ремонтиран е мостът на р. Лева при Дома на туриста в гр. Враца.

С ремонта на третокласния път се повишава безопасността на движение до Леденика, която е една от най-посещаваните пещери у нас, до местността „Пършевица“, до с. Згориград и се подобрява пътната инфраструктура на гр. Враца.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”, в което са: „Галчев Инженеринг” ЕООД и „Фармвил“ ЕАД. Стойността на договора е 13 664 574,92 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от Обединение „ТСП КОНСУЛТАНТИ“ ДЗЗД с участници: „ТРИ – ЕС“ ЕООД, „СТРОЛ 1000“ АД и „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД. Техният договор е за 202 787,57 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Виа План“ ЕООД. Договорът им е за 2 935 лв.с ДДС.

Общата стойност на проект BG16RFOP001-7.001-0003, Лот 10 „Път ІІІ-1002 Враца – пещера „Леденика“ от км 0+160 до км 17+588.80, с обща дължина 17.429 км, област Враца” е 14 121 155,70 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз по линия на ОП „Региони в растеж“ е 11 773 852,17 лв. Националното съфинансиране е 15% – 2 077 738,62  лв. Собственият принос на АПИ е в размер на 269 561,91 лв. с ДДС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *