post

Над 45 млн. лв. се инвестират в община Смолян по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Със средствата се реализират значими проекти за обновяване и модернизация на училища, улици, жилищни комплекси, социална, здравна, републиканска пътна инфраструктура и др. Това обяви в Смолян министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която откри обновената Природо-математическа гимназия „Васил Левски“ в града и новоизградена мултифункционална спортна зала към нея. В дейностите са вложени 3,3 млн. лв., осигурени по управляваната от МРРБ оперативна програма. В сградата на гимназията, която е в навечерието на своята 100-годишнина, са въведени мерки за енергийна ефективност, нова по-достъпна  архитектурна среда, изградени са система за видео наблюдение, нова дограма, покрив. За първи път учебното заведение има модерен физкултурен салон, който освен от учениците, може да се ползва и от жителите на общината за спортни мероприятия.

Училището е един от общо петте обекта на образователна инфраструктура, които са реновирани по проект „Обновяване и енергийна ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“. Той се финансира с близо 6,6 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, отбеляза министър Аврамова. Чрез него се подобряват условията за учене и работа в общинска образователна инфраструктура и се модернизира учебният процес чрез ремонт и рехабилитация на сгради и обновяване на дворни пространства и спортни площадки за четири училища и една детска градина на територията на гр. Смолян. В резултат от изпълнението му близо 3350 деца учат в нова, по-модерна среда.

„Децата на Смолян ще могат да учат в обновени сгради, с добра инфраструктура и ще има и къде да спортуват. Община Смолян използва максимално всички възможности, които дават оперативните програми, така че да получат безвъзмездни средства, с които обновяват не само образователната, но и градската среда, социалната инфраструктура“, каза в словото си министър Аврамова.

Регионалният министър напомни, че в следващия  програмен период, с европейски средства от ЕС, ще се финансират повече мерки, които са важни за развитието на региона. „Общините, бизнесът и областните управи ще имат възможност да разсъждават малко по-освободено, защото средствата вече няма да бъдат строго профилирани, както в този, за образователна, социална и за въздействия в определена зона, а ще бъдат за цялата територия. Така ще дадем възможност на общини, областни администрации, на бизнеса, на всички да бъдат партньори и да решават основни проблеми на цялата територия. Така  ще се даде възможност да няма бели петна на картата, които да не са се докоснали до финансиране от оперативната програма“, каза още регионалният министър.

Пред журналисти министър Петя Аврамова заяви, че и догодина страната ще бъде голяма строителна площадка. „Надявам се да не се спекулира с обжалването на обществените поръчки, защото строителната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на общините е мащабна. Обжалването води  до загуба на средства и време, коментира тя.

Аврамова напомни, че продължава строителството на АМ „Хемус“ като тези дни ще бъдат открити новите 10 км от Ябланица до Боаза. Работи се в участъка Буховци – Белокопитово, ще стартират и строителни дейности между Боаза и разклона за Русе – Велико Търново. „Продължаваме с отчуждителни процедури, проектиране, така че 2024 г. да имаме изцяло нова магистрала от София до Варна. Северна България го заслужава“, категорична бе Петя Аврамова.

Министърът информира, че са осигурени 7,6 млн. лв. за укрепване на голямото свлачище на пътя Смолян – Мадан при село Тикале. Там са изпълнени аварийни дейности, за да се ползва шосето. Подготвят се документи за проектиране и избор на изпълнител. „Целта ни е в началото на 2020 г. да стартират строителните дейности и да се укрепи трайно свлачището. Средствата са осигурени, така че ще пристъпим към реални действия, проектиране, технически проект и строителни дейности, увери Аврамова.

Министърът съобщи още, че зимното поддържане на републиканската пътна мрежа е гарантирано. „За областите, където все още няма избрани фирми за зимно поддържане, поради обжалване на процедурите, дейностите ще бъдат възложени на досегашните изпълнители, чрез удължаване на договорите с анекси до избора на нови изпълнители. Няма да оставим нито един път в държавата да не бъде почистен през зимния период“, категорична бе Аврамова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *