post

Завърши рехабилитацията на 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци. Третокласният път е основна комуникационна връзка между областите Плевен, Ловеч и Враца, осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“ и фериботния комплекс Оряхово – Бекет. Проектът от Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Участъкът преминава през град Червен бряг и село Чомаковци. Отсечката е с нова пътна настилка, подобрено отводняването, хоризонтална маркировка, пътни знаци и мантинели.

Основно ремонтирани са мостовете над р. Златна Панега и над р. Бриша. На входа на Чомаковци старото съоръжение е премахнато и на негово място е изграден нов мост над река Искър, с дължина 122 м. В участъка, преминаващ през селото настилката е напълно реконструирна, положени са три нови пласта асфалтобетон и нова пътна основа от трошен камък. Обновени са и 3,3 км от уличната мрежа на Червен бряг, които съвпадат с трасето на третокласния път. На 700-метрова отсечка от ул. „14-ти септември“ в града старата паважна настилка е подменена с асфалтова.

През 2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. бяха ремонтирани 26 км от третокласния път ІІI-306 Луковит – Червен бряг – Кнежа. С рехабилитацията на 9,5-километровия участък, включен в лот 17, обновената част от пътя става близо 36 км.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *