post

Желание за намиране на възможности за ефективно сътрудничество и изграждане на инфраструктурни обекти беше декларирано по време на среща между заместник-министъра на икономиката Лъчезар Борисов и Китайска бизнес делегация, ръководена от г-н Фън Чуичън, председател на Китайската международна асоциация на строителите.

Заместник-министър Борисов постави акцент върху приоритетните за Министерството на икономиката инфраструктурни обекти в областта на индустриалните зони. По думите му българската и китайската страна могат да си сътрудничат при изграждане на индустриални зони, както и при обособяването на индустриална зона със завод за производство на електромобили и батерии за електрически автомобили.  Икономическият зам.-министър изтъкна също важната роля на електронната търговия и пазарните отношение не само на българските, но и на всички европейски потребители с Китай, като намекна, че обособяването на евентуален карго терминал за електронна търговия, ще подсили качеството, бързината и ефективността на предлаганите услуги. Той увери китайските представители, че Министерството на икономиката с предлаганите си редица стимули за чуждестранните инвестиции, както и с финансовата си стабилност в допълнение на устойчивия кредитен рейтинг, изразява пълна готовност за търговско-икономически връзки на ниво стратегически партньори.

Двете страни се договориха небелязаните теми и области на сътрудничество да бъдат разширени през предстоящата 2020 година на срещата на формата 17+1 и да бъдат подкрепени с договори за реализация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *