post

Допълнителни радиочестотни ленти за  развитие на мобилните мрежи от пето поколение (5G) бяха определени по време на Световната конференция по радиосъобщения. Министърът на транспорта, информационните технолоии и съобщенията Росен Желязков участва във финалните сесии и подписването на заключителните документи от името на България. Форумът е организиран от Международния съюз по далекосъобщения и определя насоките на развитие на радиосъобщенията и управлението на радиоспектъра в световен мащаб. Тази година събитието се проведе в Шарм Ел-Шейх, Египет.

В сравнение с предишни заседания, Конференцията определи почти девет пъти повече спектър за 5G.  Новите ленти гарантират изграждането на мрежи за по-бърз пренос на огромно количество данни, надеждно свързване на голям брой устройства и обработка на значителни обеми данни с минимално закъснение. Технологията ще поддържа приложения за интелигентни домове и сгради, умни градове, 3D видео, работа в облачни технологии, отдалечени медицински услуги, виртуална реалност и комуникация между машини за автоматизация на индустрията. Международният съюз по далекосъобщения се ангажира стандартите в подкрепа на всички 5G приложения да бъдат въведени през 2020 г.

Българската страна участва активно във форума с предложения за по-добра хармонизация на националните и световните разпределения на радиочестотния спектър.

По време на Радиоконференцията министър Желязков проведе среща с генералния секретар на Международния съюз по далекосъобщения Хоулин Дзяо. По време на разговора бе подчертано активното участие и приноса на страната ни в дейностите на световната организация.

Министър Желязков проведе среща и с министъра на съобщенията и информационните технологии на Египет Амр Талаат. Росен Желязков информира египетския си колега за инициативите, свързани с развитието на 5G технологиите. „Един от най-важните аспекти е осигуряване на киберсигурността на 5G мрежите. В това направление се готви пакет от правила за Европейския съюз, които ще определят конкретните дейности на национално ниво“, каза министърът. Той подчерта, че на следващо място е осигуряването на радиочестотен спектър.

Министър Желязков допълни, че България е една от 8-те държави в Европа, където ще се разположи  суперкомпютър, който ще се изгради по проект на ЕС. С използване на ресурсите му ще се подпомагат бизнеса, научните изследвания и обучението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *