post

Петият есенен залесителен сезон на Новата гора на София ще приключи на 1 декември. С всеки уикенд от залесителната кампания гората расте. Столичната община започна засаждането на новата гора през 2017 г. – 225 дка площ с широколистни дървета от вида акация и дъб, която се намира край кв. “Суходол“. Целта е в тази площ да бъдат засадени над 113 000 дървета.

През четирите залесителни сезона се включиха над 6 500 доброволци, които посадиха 60 000 фиданки. До този уикенд  над 800 граждани, представители на НПО, бизнес организации и учебни заведения се включиха в залесителните акциите. Засаждането се организира със съдействието на експертите на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ към Столичната община.

Желаещите да се включат в инициативата могат да ползват и временната автобусна линия № 56А.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *