post

На официална церемония днес бе поставено началото на строителните дейности по изграждането на модерен административно-логистичен комплекс, който ще бъде разположен върху терен от 57 декара край „Ботевградско шосе“.Планираната инвестиция на Кордеел Груп възлиза на 52  млн. лева и включва изграждането на складови и офис площи, както и необходимата инфраструктура. Проектът е от типа „BuilttoSuitandlease“ и е в съответствие с изискванията и спецификациите на бъдещия наемател – Орбико България– един от най-големите дистрибутори в България и Европа. Новият център ще осигури 500 работни места.

„Двете европейски компании следват утвърдени стандарти и работят за създаването на  условия за развитието на бизнеса в различни сфери на българския пазар.“, сподели Владимир Андреев, управляващ директор на Кордеел България.

Като изпълнител наадминистративно-логистичния център Кордеел България ангажира около 50 компании с над 300 специалисти в различни дейности в отделните етапи на строителството.

Добре развитата пътна инфраструктура в района ще осигурява бързо и ритмично обслужване на логистиката. Проектът е в съответствие с изискванията на съвременното строителство. Мониторингът и  управлението насградните инсталации се осъществяват чрез автоматизирана система.

Събитието уважихаН. Пр. г-н Франсоа Бонтан, посланик на Кралство Белгия и Н. Пр. Ясна Огняновац – посланик на Република Хърватия у нас, които подкрепят  българо-белгийските бизнес отношения и развитието на търговските и културни отношения с хърватските компании у нас.

„България и Белгия отбелязват 140 години дипломатически отношения, като този проект е ярък пример за стабилността им“, сподели пред гостите Н. Пр. г-н Франсоа Бонтан, посланик на Кралство  Белгия.

„Свидетели сме на най-голямата хърватска инвестиция в България. Надявам се в бъдеще  икономическите отношения между двете страни да се развиват все повече.“, заяви Н.Пр. Ясна Огняновац – посланик на Република Хърватия у нас.

В символичната „първа копка“ взеучастиезаместник министър-председателят – Томислав Дончев, който сподели, че  “Когато говорим за инвестиции, обичайно се фокусираме в числата, те разбира се са важни. Но инвестициите означават и доверие. Българското правителство ще продължи да дава аргументи в България да се правят нови инвестиции, да поддържа добра макроикономическа среда, ще създава нова инфраструктура. Особено горд съм с тези инвестиции, които всеки ден създават стойност и добавят по нещо към българската икономика.“

На събитието присъствахаДиркКордеел – председател на Съвета на директорите на фамилната компания Кордеел и членове от борда на директорите на компанията у нас, както и Бранко Роглич – председател на Съвета на директорите на Орбико България и представители на българския мениджмънт на дружеството.

„Този логистичен център е най-големият за Орбико Груп и е от изключително значение за бизнеса на компанията ни в България. Проектът допринася за изграждането на едно успешно бизнес партньорство между България, Хърватия и Белгия.“, заяви Бранко Роглич.

Административно-логистичният център

Административно-логистичният център на Орбико България ще се състои отмодерни складови помещения и офис сграда, които ще бъдат изградени в срок от 18 месеца.Проектът предвижда  32 000 кв.м. складови площи с капацитет от 45 000 палетоместа за съхранение. Предвидени са автоматизации в процесите по изготвяне на поръчки, както и контролирана среда за складиране, които ще завишат продуктивността и нивото на оперативните процеси, също и качеството на предлаганите услуги.Логистичният център разполага с 38 товарни рампи с нивоизравнителиза обслужване на камиони и бусове. Това позволява обслужването на около 100 камиона дневно.

Офисната сграда е 4 500 кв.м. и е с изцяло остъклена фасада. Високата енергийна ефективност, комбинирана с изискана визия на фасадното решение, правят сградата архитектурен акцент на целия комплекс. Съвременната отоплителна, вентилационна и климатизационна система, освен че ще осигури комфорт и благоприятен микроклимат за служителите, ще работи с екологичен хладилен агент, който е от съществено значение за грижата към  природата.

Логистичната сграда е разделена на двезони – темперирана и нетемперирана, катоосновната разлика, е съдържаниетона палетите. Темперираната заема по-голямачаст от складовото пространство, катотам има обособени и складове със завишениизисквания откъм пожарна безопасност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *