post

Приемането на тарифата за тол таксите не може да бъде обвързано с цената на бордовите устройства, с които ще се отчита изминатото разстояние. Имаме уверение от дружествата национални доставчици на услуги, които ще предоставят бордови устройства, че имат готовност от средата на месеца да започнат да сключват договори. Това заяви в ефира на БНР проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Националното тол управление е създало организация за осигуряване на необходимите места за купуване на маршрутни карти. Маршрутната карта е услуга, която ще се предлага от АПИ и представлява предварително плащане за изминаване на определено разстояние, за което превозвачът заявява начална и крайна точка.

От началото на годината всеки заинтересован може да се запознае с начина за купуване на маршрутна карта на сайта www.bgtoll.bg. Потребителите могат се ориентират за размера на таксите по определени маршрути и чрез т.нар. тол калкулатор, публикуван на страницата на Националното тол управление, припомни още проф. Асенов.

С цел по-бързо и ефективно обслужване на тежкотоварния трафик допълнително са разкрити 34 гишета за продажба на маршрутни карти. Те са главно по граничните контролно-пропускателни пунктове. Специално обучени служители на НТУ ще оказват съдействие за избор на конкретни маршрути.

Данните на Националното тол управление показват, че между 30 и 40 хиляди тежки превозни средства ще се възползват от бордово устройство или GPS тракер за отчитане на изминато разстояние, обясни проф. Асенов. „Вече има осем дружества, които са преминали оценката за съвместимост на GPS устройства към системата за таксуване, което е един съществен дял изобщо от компаниите в България, които предлагат услуги от такъв характер“, каза той.

Днес изтича едномесечният срок за обществено обсъждане на тарифата, по която ще се осъществява таксуването на превозните средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т след 1 март 2020 г. Размерите на таксите, както и обхватът на пътищата с тол такси, бяха съобразени с предложенията на транспортния бранш. Такси ще се плащат само за 3 115 км автомагистрали и първи клас пътища от общо около 20 000 км републиканска пътна мрежа. По този начин пътищата в област Смолян, например, не попадат сред таксуваните с тол, посочи проф. Асенов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *