post

България за четвърти път е домакин на Регионален форум по киберсигурност за Европа и Общността на независимите държави, който се организира от Международния съюз по далекосъобщения.

Това е признание за ролята на страната ни както в дейността на международната институция, така и в регионалната киберсигурност, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Андреана Атанасова при откриването на събитието.

„Трябва да работим заедно, да изграждаме гъвкави политики и да налагаме технологични иновации, за да засилим международното сътрудничество в колективната сигурност. Киберсигурността не би могла да бъде поддържана без постоянни дискусии, обмяна на опит и информация на международно ниво“, добави тя.

В регионалния форум участват над 140 представители на правителствата, законодателните институции, регулаторите, доставчиците на услуги, академичните среди, гражданското общество и кибер-експерти. Във фокуса на дискусиите са националните стратегии за киберсигурност, дейността на центровете за реагиране при кризи, предизвикателствата за сигурността на 5G мрежите, въздействията на изкуствения интелект, защитата на данните и други.

Предишните три успешни издания на форума през 2008 г., 2012 г. и 2016 г. също бяха проведени в София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *