post

През 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 2.9% спрямо 2018 г. и е в размер на 38 779.5 млн. лева, показват данни на Националния статистически институт (НСИ), пише infostock.bg.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66.5% от износа за държавите – членки на ЕС.

През декември 2019 г. износът за ЕС намалява с 4.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 548.4 млн. лева.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с предходната година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (19.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (4.6%).

Вносът на България от ЕС през 2019 г. се увеличава с 3.1% спрямо 2018 г. и достига 41 143.0 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През декември 2019 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, се увеличава с 4.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 206.5 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2019 г. в сравнение с 2018 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (27.9%).

Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (16.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за 2019 г. е отрицателно и е на стойност 2 363.5 млн. лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *