post

В подкрепа на усилията за борба с пандемията от коронавирус,  ЕСРИ България изготви и поддържа специализирано уеб ГИС приложение с актуална информация за разпространението на опасния вирус у нас. Приложението представлява дашборд, който дава ясна визуална картина на обстановката в страната, като отразява  информацията, оповестявана от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса,  заедно с редица графики и анализи.

От сайта https://esribulgaria.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/6e2c968cf38540f29a4311295dce390f,  всеки може да се информира за броя потвърдени случаи по населени места и области в България, както и за техния статус. Данните са представени обобщено в няколко информационни табла, като същевременно могат да бъдат лесно преглеждани и директно от картата. В комбинация с тази информация е интегрирана и демографска статистика за дела на възрастното население над 65 години, представена визуално по области и общини.

Дашбордът предлага и аналитичен компонент. На отделно табло в графичен вид е изобразен мащабът на разпространение на вируса в България ­­– от първия открит случай на 08 март до днес. Наред с другите данни в удобна логаритмична скала е представена кривата на разпространение на вируса, от която може ежедневно да се проследява темпът на зарязване с новия коронавирус у нас.  Приложението предлага и по-лека мобилна версия за бързо преглеждане на основната информация https://esribulgaria.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR0RxLwdi8oW3xbS8VTMICvRXvN_gUbyEJvpx2hISeKjUmVcZJjWlI5lrig#/d501647b37654f00a3ec62d48e55ba69 .

Разработеното уеб ГИС приложение следва вече утвърдения модел на интерактивния  дашборд на университета „Джонс Хопкинс”, с помощта на който целият свят продължава да следи глобалното разпространение на COVID-19. При изготвянето и на двете приложения е  използвана ЕСРИ ГИС технологията, която  дава така необходимия географски контекст за обхвата и интензитета на пандемията.

Създаденото ГИС приложение ще продължи да бъде развивано, така че да предоставя и други важни за обществото пространствени анализи, се казва в съобщението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *