post

Необходимост или разход?

Все по-често на строителните фирми им се налага да ползват различни машини в рамките на работния процес, което съответно означава, че се налага да си закупят необходимата за целта машина. Закупуването на каквато и да било машина изисква респективно конкретен финансов капитал, както и подсигуряване на всички условия за нейната поддръжка, т.е. такъв вид покупка е сериозна инвестиция, която е обвързваща и ангажираща в различни аспекти и за различен период от време. Накратко казано, колкото повече се ползва дадена машина, толкова повече разходите по нейната поддръжка се увеличават. В допълнение, повечето машини имат специфични функции, които за да бъдат използвани, изискват специализирани знания и умения, което означава, че трябва да има кой да управлява машините, което означава че е необходимо да се наеме и работник. Много строителни фирми нямат финансовата възможност за поддръжка на машинен парк, тъй като за да притежават необходите им за дейността съоръжения, фирмата трябва да увеличи приходите си.

Следователно по обективни причини, споменати по-горе, болшинството строителни фирми предприемат стъпката да закупят машина само когато имат поръчка или проект, който ще осигури достатъчна възвращаемост на инвестициите, необходими за изпълнението на проекта.

Решение за управляване/оптимизация на разходите:

Ето защо за улеснение на потребителите без значение дали са индивидуални или корпоративни, на пазара вече се предлага и услугата за вземане на машини под наем. Наемането на даден инструмент допринася не само за оптимизация на заложения бюджет, но и за прецизност в изпълнението на конкретната работа.

След точна консултация с фирма, чийто предмет на дейност е отдаване на машини под наем, вие може да се снабдите с точната техника, от която се нуждаете. Наемането на конкретна машина при нужда от дадена ремонтна или майсторска дейност ще ви спести много време и усилия. Вместо да се справяте с подръчни средства, което носи риск за качеството на работа, както и за вашата безопасност, вие можете да наемете дадената машина, за да си свършите работата.

pexels-photo-2449603

Сериозно предимство при наемането на техника е възможността да се спестят пари от закупуването на нужната машина, която може би ще използвате само още няколко пъти. Освен парите, които трябва да заделите за купуване на инструмента, вие трябва да предвидите и разходи като например за транспорт, ремонт, застраховка и поддръжка и др. Поради тази причина машините под наем са много по-добри в зависимост от ремонтната работа, която извършвате. Вие лесно и бързо може да си намерите машина под наем , която отговаря изцяло на вашите нужди.

Друго важно предимство на това да наемете машина от лицензирана фирма е, че ви отпадат задълженията като застраховка, ремонт, съхранение, а също така и проверките за безопасност необходими за една машина. Прибягвайки до използване на оборудване под наем, всяка една фирма ще намали значително разходите си за техника. Така вместо да намалява приходите си като инвестира в закупуване на дадена машина, която е необходима само за определена цел, свързана с изпълнение на еднократна краткосрочна поръчка; предприемачите имат възможност да ползват машини под наем без да мислят за подсигуряване на специалист, пространство за съхранение и допълнителни средства за поддръжка, а спестените средства могат да бъдат вложени в други дейности за развитието на компанията.

Накратко наемането на строителна техника е иновативна практика и цели да спестява усилия, време и пространство. Защо да наемем машина под наем вместо да закупим такава? Защото е по – бързо, по-лесно и много по-икономично решение.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *