post

През периода февруари – март 2020 г., в държавите, които не са част от еврозоната или не са в условия на валутен борд, се наблюдава обезценяване на местните парични единици от около 10%, показва анализ на Colliers. Румънската лея прави изключение със спад от 1%, дължащ се основно на намесата на централната банка. Тъй като цените на наемите в повечето държави в ЦИЕ са определени в евро, това може да затрудни допълнително някои наематели, особено тези, чиито приходи са в местна валута (CZK, PLN, HUF & RON).

Кевин Търпин, Регионален директор проучвания, Colliers ЦИЕ обяснява: “В паралел с принудителните и доброволни затваряния на обекти в сферата на търговията, храни и напитки, развлекателната индустрия, офисите, както и някои производствени предприятия, за да се запази здравето на хората, това обезценяване обременява допълнително собствениците и наемателите на имоти.

Това е нова и неизследвана досега територия. Пандемията и свързаното с нея извънредно положение ограничават осъществяването на обичайните работни процеси за много хора и бизнеси. В тази връзка, постигането на общ компромис – възможно най-добрият в тежка ситуация, положително е начин да се защитят интересите на всички в дългосрочен план.“

От една страна, собствениците на имоти разбираемо ще поискат да получат наемите си, за да защитят своите инвестиции. От друга, наемателите ще трябва да подсигурят бъдещето на своя бизнес и служители. Във всички сегменти на пазара на недвижими имоти перспектива, в която в сградите липсват компании, които да ги използват, а за компаниите няма сгради, в които да осъществяват дейността си, не представлява желана ситуация за никоя от страните.

Това е нова и неизследвана досега територия. Пандемията и свързаното с нея извънредно положение ограничават осъществяването на обичайните работни процеси за много хора и бизнеси. В тази връзка, постигането на общ компромис – възможно най-добрият в тежка ситуация, положително е начин да се защитят интересите на всички в дългосрочен план.“

От една страна, собствениците на имоти разбираемо ще поискат да получат наемите си, за да защитят своите инвестиции. От друга, наемателите ще трябва да подсигурят бъдещето на своя бизнес и служители. Във всички сегменти на пазара на недвижими имоти перспектива, в която в сградите липсват компании, които да ги използват, а за компаниите няма сгради, в които да осъществяват дейността си, не представлява желана ситуация за никоя от страните.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *