post

Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България предлага няколко мерки, с които балансирано да се разпределят рисковете и тежестите заради ситуацията с коронавируса. В сдружението членуват над 20 дружества, собственици на бизнес сгради със застроена площ над 500 хил. кв.м.

Предлага се въвеждане на държавен мораториум за плащанията на главници по кредити – с продължителност 9 месеца за всички длъжници, чийто бизнес е засегнат от блокирането на стопанския живот. Тези главници ще бъдат изплатени, но в бъдещи периоди, посочват от организацията. Посочват, че Европейската централна банка вече е дала насоки за прилагане на подобни инициативи на търговските банки, а в Румъния и Унгария вече са въведени такива мерки, пише econ.bg.

Асоциацията смята и че трябва да се запазят всички договорени условия по кредитите – лихви, такси, срокове и други – непроменени за срока на отсрочване на кредитите. Напомнят, че горчивият опит от кризата 2009-2010 г. показа, че банките наложиха едностранно много високи лихви и такси на своите клиенти, което допълнително е съсипало компаниите, вече пострадали от кризата.

Българският банков сектор е добре регулиран и капитализиран. Прилагането на предложените мерки не би поставило финансовите институции в тежко положение, допълва организацията. В понеделник управителят на БНБ също коментира, че банковият сектор влиза в кризата много силен.

Собствениците предлагат и временно освобождаване на собствениците на недвижими имоти от данък недвижими имоти за 2 месеца – за периода април-май 2020 г., когато се очаква да продължи невъзможността да се извършва пълноценна икономическа дейност и отстъпка от 25% от плащането на дължимия данък недвижими имоти и такса смет за тези, които изплатят цялото си годишно задължение през периода на извънредното положение. Целта на тази мярка е да компенсира спада от приходи на общините за периода април-май.

Допълват, че наемателите в бизнес сградите /офис сгради, търговски центрове, хотели/ са пряко засегнати от блокирането на икономиката и пряката невъзможност да се извършва икономическа дейност. При това положение на тях им е невъзможно да плащат наемите си, защото са ангажирани да запазят служителите и заплатите им.

В същото време асоциацията предлага пълно освобождаване на собствениците на бизнес имоти, които имат забрана за извършване на стопанска дейност, от такса битови отпадъци за срока на обявеното извънредно положение – хотели, търговски центрове, магазини.

Предлагат също да се намали местния данък за прехвърляне на имоти на 1% за период от 6 месеца, за да се стимулира подновяването на търговията с недвижими имоти и съживяване на напълно замръзналия пазар на имотите. Този сектор осигурява много работни места и плащането на местни данъци и такси и трябва да се стимулира да излезе от сегашното си блокирано състояние.

Сред мерките е и намаление на нотариалните такси с 50% за сделки, свързани с покупко- продажба на имоти – отново с цел да се стимулира пазарът на имоти.

Асоциацията посочва, че предлага толкова дълги периоди на мораториумите заради очакваното дълго възстановяване от този икономически шок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *