post

Строителството се свива с 1.1% през февруари спрямо същия месец на миналата година, показват календарно изгладените данни на Националния статистически институт. Спрямо януари отново е налице свиване на строителната продукция – с 0.6%.

Спрямо януари строителството на сгради се свива с 0.8 на сто, а на инфраструктура – с 0.3%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *