post

Монтанска фирма, която произвежда акумулатори, е внесла инвестиционно намерение, с което настоява за разрешение за изграждането на свой завод в града. Предложението е качено на сайта на общинската управа.

Ако получи зелена светлина от местната власт и РИОСВ, новият обект ще бъде изграден в местността “Манастирски дол”. Намерението е да се изгради инсталация за биполярни оловно-кисели батерии, пише economynews.

Мелниците за оловен прах ще обработват по 500 кг суровина на час, ще има пещ за червено олово и силози за съхранението им, както и вакуумни смесители.

Инвеститорът е посочил, че при производствената дейност ще бъдат генерирани технологични отпадъци – ще се изпускат вредни олово и серно-кисели аерозоли в атмосферата, годишно ще се генерират 150 тона оловни прахови частици и 50 т оловна паста, а количествата са посочени в инвестиционното намерение. Ще има и други опасни вещества, които ще се отделят в процеса на работа, като се прогнозира и голямо количество отпадни води.

Инвестиционното намерение е внесено в РИОСВ и се очаква решение за започване на процедура по оценка на въздействие върху околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *