post

Община Троян е подала осем нови проекта за близо 7 млн. лева, съобщават от общинската администрация. Един от проектите е за рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм.

Два от проектите са за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в Троян и създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в общината. Те ще бъдат основа за изграждане на цялостен социален комплекс в недостроената поликлиника в града, добавят от администрацията.

Общината кандидатства за финансиране и с три проекта за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, които включват 329 жилища и девет други помещения. Разширява се и обхватът на социалната услуга “патронажна грижа” и целевото подпомагане с топъл обяд на уязвими групи в община Троян в условията на извънредна ситуация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *